INSIGHT

കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയാം; സെപ്റ്റംബർ 26 ലോക ഗർഭനിരോധന ദിനം

സെപ്റ്റംബർ 26 ലോക ഗർഭനിരോധന ദിനം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് സെപ്റ്റംബർ 26 ലോക ഗർഭനിരോധന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഗർഭനിരോധന അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ ലൈംഗികവും പ്രത്യുൽപാദനവുമായ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ദിനം സ്ഥാപിതമായത്. എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ഓരോ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു.

2007 ൽ പത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബാസൂത്രണ സംഘടനകളാണ് ലോക ഗർഭനിരോധന ദിനം ആചരിച്ചത്. ഗർഭനിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാനും ഒരു കുടുംബം ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ ദമ്പതികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാനും ഈ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെയും ഗർഭനിരോധനത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതവും അഭികാമ്യവുമായ രീതികളെ ഡബ്ല്യുസിഡി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന്മേലുള്ള സ്വയംഭരണാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഈ ദിനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കൗമാരക്കാർ ഗർഭനിരോധനത്തിൻറെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഗവേഷണ പ്രകാരം, പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ അമ്മമാർക്കും ഇത് സഹായകരമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പ്രസവശേഷം 24 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗർഭിണിയാകാതിരിക്കാൻ 95% സ്ത്രീകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവരിൽ 70% ത്തിലധികം പേർക്കും ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

ഏതൊരു ദമ്പതികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുടുംബാസൂത്രണം ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്, അത് വൈകാരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാതാപിതാക്കളാകാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് നല്ലത്. വിവാഹിതരോ അല്ലാത്തവരോ – ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവർക്ക്, ധാരാളം ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച്, ഏത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും.

ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിന്‌ ധാരാളം താൽക്കാലികമാർഗങ്ങളും സ്‌ഥിരമാർഗങ്ങളുമുണ്ട്‌. ഇവയിൽ പലതും സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വഴിയും സാമൂഹിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അനാവശ്യമായ ലജ്ജയോ അറിവില്ലായ്മയോ കാരണം ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ തേടാൻ മടിക്കുന്നവർ അനേകമുണ്ട്. ഗര്ഭനിരോധനത്തിന് ഏത് മാർഗമാണ് തങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം എന്നറിയാത്തവരും ധാരാളമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ ബോധവൽക്കരണം ഇന്നും നടക്കുന്നില്ല. പങ്കാളിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ലൈംഗികബന്ധം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഗർഭധാരണത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close