ഐ എഫ് എഫ് ഐ

  • INSIGHTPhoto of ഐ എഫ് എഫ് ഐ നാളെക്കായി കരുതിവയ്ക്കുന്നത്…

    ഐ എഫ് എഫ് ഐ നാളെക്കായി കരുതിവയ്ക്കുന്നത്…

    എ.ചന്ദ്രശേഖര്‍(ചലച്ചിത്ര നിരൂപകന്‍) ഗോവ: നമ്മുടെ ചലച്ചിത്രമേളകള്‍ ചലച്ചിത്രവ്യവസായത്തിന് എന്തു ചെയ്തു? അഥവാ, പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്രപ്രവര്‍ത്തകരെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതില്‍ ചലച്ചിത്രമേളകളുടെ പങ്കെന്താണ്? വര്‍ഷം തോറും പൊതുഖജനാവില്‍ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും…

    Read More »
Back to top button
Close