പണപ്പെരുപ്പം

  • INDIAPhoto of കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിപതറുമോ പണപ്പെരുപ്പത്തില്‍?

    കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിപതറുമോ പണപ്പെരുപ്പത്തില്‍?

    തിങ്കളാഴ്ച്ച പുറത്തു വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അനുസരിച്ച് നവംബറില്‍ നിന്ന് ഡിസംബറിലേക്കെത്തിയപ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം 5.45 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 7.35 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍…

    Read More »
Back to top button
Close