ബാല​ഗോകുലം

  • KERALAPhoto of ബാല​ഗോകുലം നട്ടത് അയ്യായിരം തുളസിത്തൈകൾ

    ബാല​ഗോകുലം നട്ടത് അയ്യായിരം തുളസിത്തൈകൾ

    പൊൻകുന്നം: പരിസ്ഥിതിദിനാചരണത്തിന് ബാലഗോകുലം പൊൻകുന്നം സംഘജില്ലയിലെ അയ്യായിരം വീടുകളിലും ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിലും തുളസിത്തൈ നട്ടു. അങ്കണതുളസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന പരിപാടികളിൽ ജില്ലാ…

    Read More »
Back to top button
Close