സമാധാനം

  • NEWSPhoto of സമാധാനം തേടുന്ന പ്രായോഗിക ചിന്ത

    സമാധാനം തേടുന്ന പ്രായോഗിക ചിന്ത

    പി പി മാത്യു അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 11 നു അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സേനാ പിന്മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ…

    Read More »
Back to top button
Close