2020

  • INSIGHTPhoto of 2020: ദുരന്തമായിപ്പോയ ഒരു വർഷം

    2020: ദുരന്തമായിപ്പോയ ഒരു വർഷം

    മുരളി തുമ്മാരുകുടി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി എല്ലാ വർഷാവസാനവും ആ വർഷത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതാറുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെയും സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും…

    Read More »
Back to top button
Close